Om oss

Landa är det lilla, nära alternativet med stora möjligheter att hitta fungerande lösningar för barn och deras nätverk. Vi har den erfarenhet och kompetens som krävs för att leverera kvalitativa stödinsatser. Med vårt personliga engagemang och vår närhet till våra familjehem känns vi aldrig långt borta.

Landa

Landa grundades 2008. Då, precis som nu, var huvudgrenarna inom verksamheten konsulentstödd familjehemsvård och öppenvård. Under 2015 kompletterade Landa verksamheten genom att öppna ett kontor i Uppsala och 2016 öppnades HVB-hemmet Strandgården och Landas familje- och nätverksteam startades.

Det som främst kännetecknar Landa är vår höga kompetens och långa erfarenhet av socialt arbete med barn, unga, vuxna och familjer.

Värdeord

Nära.

Vi ska upplevas som nära i kontakten med de vi arbetar tillsammans med. Oavsett geografisk hemvist ska de människor vi har kontakt med uppfatta oss som lättillgängliga och nära. Känslan av närhet förutsätter vårt fulla engagemang, intresse och nyfikenhet. Med vår personliga och serviceinriktade inställning ska vi aldrig kännas långt borta.

Personligt.

Vi har ett högt personligt engagemang i allt vi tar oss an. Med starka samarbeten både internt och externt bildar vi en ärlig organisation med en ödmjuk inställning. Vi står samtidigt stolta i det vi gör och det vi erbjuder. På Landa har vi roligt på jobbet och ger gärna lite extra, även i de situationer det inte krävs. Vi möter våra kunder och familjer med positiv inställning. Genom att satsa på en bred mångfald skapar vi också en organisation med inspirerande dynamik. Ett personligt bemötande är en av de viktigaste ledstjärnorna.

Tryggt.

Du kan lita på Landa! Med det starka personliga engagemang vi har följer också ett stort ansvar för de individer vi har kontakt med. Landa karaktäriseras av ett genuint omhändertagande och ett tryggt lugn i alla situationer. Vår mångåriga erfarenhet och starka position i branschen gör oss mycket uppskattade hos våra uppdragsgivare. Den kompetens organisationen besitter borgar för en hög och jämn kvalitet i det sociala arbetet. Landa karaktäriseras av en hög servicenivå. Med ett lösningsorienterat tillvägagångssätt och genom att tillsammans med de människor vi arbetar med, dess nätverk, våra medarbetare och våra uppdragsgivare särskilt uppmärksamma styrkor och framsteg utvecklas vi.

 

Att jobba på Landa

”Att arbeta på Landa Familjevård är en stor glädje för mig som socialarbetare. Jag har fantastiska och kompetenta kollegor både här på kontoret och i de familjehem som finns i vår verksamhet. Den arbetsglädje och den lust som finns i att göra skillnad för de barn, ungdomar och vuxna som vi möter, är drivkraften som jag delar med andra här. Det är det som genomsyrar inställningen och arbetet och skapar möjligheter. Det jag kan bjuder jag på, det andra kan bjuder de på och det vi inte kan tar vi reda på från någon annan. Tillsammans ”team-ar” vi. Att finnas på detta företag utvecklar mig, både i min yrkesroll och i min person.”

/ Rose-Marie Moen

Jobba hos oss

Intresserad av att arbeta med oss? Välkommen med din intresseanmälan till jobb@landa.se.