Om oss

Landa är det lilla, nära alternativet med stora möjligheter. Vi är ett privat företag som erbjuder kvalitativa stöd- och vårdinsatser till barn och familjer. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten och självklart i enlighet med mål och intentioner i socialtjänstlagen.

Landa

Landa grundades 2008 under namnet Dalarnas ungdomscenter. Då, precis som nu, var huvudgrenarna inom verksamheten familjehemsvård, öppenvård i form av familjebehandling och utsluss. Under 2015 kompletterade Landa verksamheten genom att öppna ett kontor i Uppsala. 2016 öppnades HVB-hemmet Strandgården och Landas familje- och nätverksteam startades.

Det som främst kännetecknar Landa är företagets sammantagna höga kompetens och den långa erfarenhet vi har av socialt arbete med barn, unga, vuxna och familjer. Något våra meriterande familjehemskonsulenter, legitimerade psykologer/psykoterapeuter och pedagoger dagligen förmedlar i sitt arbete.

Filosofi

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera.

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag inte heller hjälpa någon.” / Søren Kierkegaard

Vi skräddarsyr lösningar utifrån individens behov. Vår utgångspunkt är att de barn, vuxna och familjer som vi möter är huvudpersoner och experter på vad som kan skapa förändring i deras liv. De själva får tillsammans med oss uttrycka vad som upplevs som ett stöd för de själva och nätverkets situation. Utöver individen och nätverkets kunskap vill vi bidra med vår professionella kompetens, våra familjehems eller behandlingshems trygga bas och inge hopp.

Vår filosofi i praktiken

Från stunden när vi får en förfrågan om att ta emot ett barn eller familj startar en process hos oss där vi frågar oss vad just det här barnet eller familjen behöver. Vi utforskar de behov som finns och går igenom vilka resurser vi har för att sedan matcha ihop behov mot resurser. Vår utgångpunkt är att ge de barn och familjer som bor i våra familjehem eller våra HVB-hem en ärlig chans till förändring och öka medvetenheten kring vilka möjligheter de har att skapa just det liv som de önskar. Det gör vi genom att ta reda på var de befinner sig, vad som fungerar bra, vad som inte fungerar och vad som behöver förändras för att nå dit de vill. Nästa steg är att tillsammans med barnet, familjen och socialtjänsten tydliggöra målen för placeringen och när alla berörda har enats om målen tror vi att det ökar chanserna att uppnå de.

Utgångspunkten är att alla barn har behov av sitt nätverk, såväl föräldrar som ett utvidgat nätverk. Det är nätverket som alltid finns kvar den dagen som Landa eller socialtjänsten inte längre finns med i barnens eller familjernas liv. Vi strävar efter att låta barn och föräldrar bo tillsammans och i de fall där det inte är möjligt arbeta för att det ska bli möjligt i framtiden samt hjälpa de att bibehålla kontakten under tiden de är åtskilda. Vi finns med som ett nära stöd igenom hela den resa som en förändringsprocess innebär.

Att jobba på Landa

”Att arbeta på Landa Familjevård är en stor glädje för mig som socialarbetare. Jag har fantastiska och kompetenta kollegor både här på kontoret och i de familjehem som finns i vår verksamhet. Den arbetsglädje och den lust som finns i att göra skillnad för de barn, ungdomar och vuxna som vi möter, är drivkraften som jag delar med andra här. Det är det som genomsyrar inställningen och arbetet och skapar möjligheter. Det jag kan bjuder jag på, det andra kan bjuder de på och det vi inte kan tar vi reda på från ngn annan. Tillsammans ”team-ar” vi. Att finnas på detta företag utvecklar mig, både i min yrkesroll och i min person.”

/ Rose-Marie Moen

Jobba hos oss

Intresserad av att arbeta med oss? Välkommen med din intresseanmälan till jobb@landa.se.