Landafamiljer

Landafamiljer

Ett familjehem kan se ut princip hur som helst, det som är viktigt är att de vuxna har en trygghet, mognad och stabil livs- och familjesituation.

Bli en Landafamilj

Då det för oss är A och O att kunna matcha individen med rätt familjehem välkomnar vi alltid nya familjer och personer till vår gemenskap för att på så sätt bredda vårt utbud av Landafamiljer.

Ett familjehem kan se ut princip hur som helst, ett gift par, sambos eller ensamstående personer. Det som är viktigt är att de vuxna har en trygghet, mognad och stabil livs- och familjesituation.

Läs mer om hur det är att vara en Landafamilj här.

Är du intresserad av att bli en Landafamilj eller ifall du bara har några frågor får du gärna kontakta oss.

Landafamiljer berättar

Intervju med familjehemmet Jessica Davidsson

Hur kom ni i kontakt med Landa (tidigare Dalarnas ungdomscenter) och vad fick er att välja oss?
Jessica och hennes man Dennis har varit familjehem åt flera kommuner sedan 2004. Dennis mamma arbetar som familjehem till Dalarnas ungdomscenter, numera Landa och det var genom henne som de fick kännedom om företaget. Anledningen till att de valde att lämna kommunen var bristen på stöd. Jessica nämner en akut situation där hon inte fick kontakt med socialtjänstens handläggare på tre dygn. 2009 började familjen att arbeta som familjehem till Landa.

Vilka är fördelarna med att jobba för Landa och vad har fått er att fortsätta samarbetet under åren? Vilket stöd är viktigast i ert arbete som familjehem?
Jessica beskriver Landa som ett ”nära” och ”personligt” företag trots att företaget under åren vuxit och blivit mycket större än vad det var när familjen påbörjade samarbetet 2009. Jessica anser att den största fördelen med att arbeta för Landa är tillgången till stöd dygnet runt och den täta kontakten med en professionell konsulent som lär känna familjen väl. Jessica upplever att samtliga familjehemskonsulenter inom företaget är mycket kompetenta och att man alltid får bra stöd, tips och idéer på hur man kan komma vidare när man exempelvis fastnat i något. Jessica upplever vidare att man får relevant utbildning för sitt uppdrag inom företaget samt kontinuerlig grupphandledning med andra familjehem vilket hon ser som ovärderligt. Under de 7 år som familjen arbetat för Landa upplever Jessica att man alltid gjort rätt matchning mellan dem som familjehem och de barn/ungdomar som placerats. Jessica anser att Landa som företag månar både om de som familjehem och personalen vilket avspeglar sig i kontakten.

Skulle du rekommendera andra att börja arbeta för Landa och vad skulle du då säga?
Jessica säger att hon ofta rekommenderar andra att börja arbeta för Landa av den enkla anledningen att man aldrig känner sig ensam som familjehem då man har tillgång till stöd från kompetent personal dygnet runt. Jessica säger också att Landa upplevs som ett litet och nära företag där man ”arbetar utifrån hjärtat och inte för att tjäna pengar” och där man månar om både familjehem och personal. Jessica anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter som familjehem åt Landa och hon anser det vara stimulerande att företaget i dagsläget kan erbjuda en hel vårdkedja med HVB-hem, familjehemsvård samt öppenvårdsinsatser.