Kontakt: Familje- och nätverksteam

Familje- och näteverksteam

Besöksadress: Vassbo 46, 791 93 Falun
Nås på tel: 0243-43 06 91

Här nedan hittar du kontaktuppgifter till våra medarbetare i Familje- och näteverksteamet.

Linn van Bruggen

Licencierad Signs Of Safety-utbildare

linn.vanbruggen@landa.se

Tel: 0243-43 06 91

Jonas Kårelid

Landa Familje- och nätverksteam

jonas.karelid@landa.se

Tel: 0243-43 06 90

Johanna Olsson

Landa Familje- och nätverksteam

johanna.olsson@landa.se

Tel: 0243-43 06 87

Katarina Elmehed

Licencierad Signs Of Safety-utbildare

katarina.elmehed@landa.se

Tel: 018-444 35 25