Sjögården

Utredning och behandling för ungdomar 13-17 och deras nätverk

På Sjögården HVB ges fler barn och ungdomar möjlighet att få växa upp i sitt naturliga nätverk

Sjögården

Landa HVB driver sedan oktober 2016 HVB-hemmet Strandgården i Falun för gravida kvinnor och föräldrar med barn 0-16 år. Våren 2019 startar Strandgårdens nya enhet Sjögården för ungdomar 13-17 år och deras nätverk.

Läs mer om Sjögårdens tillstånd från IVO här.

Vision

Landa HVB:s vision är att fler barn och ungdomar ska få möjligheten att växa upp under trygga förhållanden i sitt naturliga nätverk med sina föräldrar och/eller andra viktiga vuxna som finns kvar för barnet/den unge under hela uppväxten.

Arbetssätt

För att uppnå visionen arbetar vi utifrån Signs of Safety. Familjen och nätverket inkluderas i utredningsarbetet och erbjuds möjlighet att bo med ungdomen på Sjögården under placeringstiden.

Utredning, behandling och säkerhetsplanering

Den placerade ungdomens behov av vård och stöd utreds i enlighet med socialtjänsten vårdplan/uppdragsbeskrivning, BBIC och Signs of Safety. Behandling och säkerhetsplanering erbjuds på uppdrag av socialtjänsten.

Kontakt

För mer information och platsförfrågan kontakta föreståndare

Malin Gnospelius 023 – 666 07 71 eller malin.gnospelius@landa.se