Utbildning och handledning

Signs of Safety

Landa erbjuder utbildning och handledning i Signs of Safety genom våra licensierade utbildare.

Signs of Safety -Utbildning och handledning

Landa erbjuder utbildning och handledning i Signs of Safety. Linn van Bruggen, Katarina Elmehed och Nova Nilsdotter är alla tre licensierade utbildare och handledare i Signs of Safety.

Linn håller i grund-, fördjupnings- och chefsutbildningar. Linn handleder även arbetsgrupper, ledningsgrupper och ger stöd till organisationer som arbetar med implementering av Signs of Safety.

Katarina och Nova håller i grund- och fördjupningsutbildningar samt handleder arbetsgrupper utifrån Signs of Safety.

I vår folder kan du läsa mer om våra utbildnings- och handledningserbjudanden.

Har du frågor? Vänligen kontakta Linn, Katarina eller Nova  för mer information:

Linn van Bruggen: linn.vanbruggen@landa.se, 0243-43 06 91

Katarina Elmehed: katarina.elmehed@landa.se, 018-444 35 25

Nova Nilsdotter: nova.nilsdotter@landa.se 

 

Signs of Safety

Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbets- och nätverksinriktat arbetssätt som utgår från fyra grundläggande frågeställningar: Vad är vi oroliga för, vad fungerar bra, vad behöver hända samt hur oroliga är vi på en skala mellan 0 och 10. Under de senaste åren har Signs of Safety börjat användas i allt fler kommuner som stöd i arbetet med utsatta barn och ungdomar.

Signs of Safetymodellen tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk- och skyddsbedömningar och inte minst skapa varaktiga förändringar för de utsatta barnen är att vi socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem.

För mer information om Signs of Safety gå till deras hemsida www.signsofsafety.net