HSL

Landa HSL

Specialistverksamhet som som servar dels Landas egna verksamheter, men åtar sig även uppdrag åt externa uppdragsgivare i hela Sverige. Uppdragen skräddarsys efter uppdragsgivarens behov och de frågeställningar som uppkommer.

Presentation

Landa HSL är en specialistverksamhet som verkar under hälso- och sjukvårdslagen. Verksamheten servar dels Landas egna verksamheter, men åtar sig även uppdrag åt externa uppdragsgivare.

Landa HSL är ett specialistteam med lång erfarenhet inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykiatrisk vård, eventuella trauman och beteendestörningar.

Landa HSL:s vårdtjänster anpassar sig självklart till frågeställningar som ställs till teamet. Vi startar en undersökning som avslutas med att identifiera det som ställer till det för barns och ungdomars naturliga och normala utveckling. Resultaten presenteras alltid skriftligt och det finns även möjlighet för muntlig presentation om så önskas.

Landa HSL samarbetar med specialister inom Hälso- och sjukvård och kan tillsammans med de kompetenser som finns inom Landas egna verksamheter arbeta med utredningar och insatser för att möta en bred omfattning av psykiatriska och neuropsykiatriska tillstånd.