Familjebehandling

Familjebehandling

Vår uppgift är att med utgångspunkt från socialtjänstens oro för barnen undersöka och skapa förutsättningar för att barnen ska kunna bo kvar hemma eller flytta hem efter en kortare tids placering även när oron är stor. Allt arbete utgår från Signs of Safety.

Kontakta Familje- och nätverksteamet på: 0243-43 06 90

Familjebehandling

Landa Familje- och nätverksteams familjebehandlare erbjuder kvalitativa behandlingsinsatser i de familjer där socialtjänstens oro för barnen är stor oavsett om barnen bor kvar hemma eller redan har blivit placerade. Teamet arbetar med Signs och Safety som grund och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt som strävar efter att stärka familjernas egna resurser. Samtliga i teamet har lång erfarenhet av socialtjänsten arbete med barn och unga och har god kännedom om rådande lagstiftning och BBIC.

 

Tjänster

 

  • Familjebehandling för att åstadkomma de förändringar som krävs för att barnet/ungdomen ska ha det bra
  • Nätverksarbete – allt från nätverksinventering, mobilisering till att leda enskilda möten
  • Undersöka möjligheterna att undvika en akut eller stadigvarande placering, alternativt att jobba aktivt för hemflytt
  • Utredningar

Läs mer om Landa Familje- och nätverksteam samt Signs of Safety i vår PDF.

För mer information om familjebehandling kontakta:

Jonas Kårelid: jonas.karelid@landa.se, 0243 – 430 690

Johanna Olsson: johanna.olsson@landa.se, 0243 – 430 687

För mer information om Signs of Safety gå till deras hemsida www.signsofsafety.net