Familjehem

Familjehemsvård

Landa familjehemsvård har tillstånd för att bedriva jour- och familjehemsvård och lång samlad erfarenhet av att arbeta med människor i samhällsvård. Landa erbjuder ett stort antal familjehem, alla med olika erfarenheter och kompetenser. Detta gör att vi på bästa möjliga sätt kan möta olika individers och familjers behov och på så vis matcha dem med det familjehem som bäst kan tillgodose dessa

 

Familjehem

De familjehem vi arbetar tillsammans med är utredda enligt socialstyrelsen rekommendationer och vi tillämpar både BRA-FAM och olika former av djupintervjuer. De nya familjehemmen utbildas i den grundläggande utbildningen ”Ett hem att växa i”. Familjerna är främst belägna i Mellansverige, med en tyngdpunkt i Dalarna, Västmanland, Gästrikland och Uppland.

Det som kännetecknar Landas familjehemsvård är att vi tillgodoser den unika individens behov och att vi alltid finns tillgängliga för familjehemmet med det stöd de behöver, när de behöver det. Nära. Personligt. Tryggt.

Alla familjehem har kontinuerlig handledning med sin familjehemskonsulent. De erbjuds även utbildning och kompetensutveckling genom både intern och extern fortbildning och grupphandledning.

Vid behov kan vi även erbjuda utbildning kring en specifik problematik.

Familjehemskonsulenter

Merparten av Landas familjehemskonsulenter är socionomer och har tidigare erfarenhet av att arbeta inom socialtjänsten.

Familjehemskonsulenterna arbetar nära sina familjehem för att skapa en personlig och trygg kontakt och för att säkerställa att den placerade får en god vård enligt principen om barnets bästa.

För oss är tillgänglighet viktigt och det finns alltid någon att nå, både för familjehemmen och våra kunder.

Kontoren finns i Vassbo/Falun (Huvudkontor) och Uppsala.

Utöver konsulenterna har Landa även tillgång till leg. psykologer/psykoterapeuter och pedagoger.

Läs mer om Landas familjehemsvård i vår PDF.