Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

2- dagars Grundutbildning i Signs of Safety – Falun

4250Kr

Ur kursens innehåll

  • Lär dig grunderna i Signs of Safety modellen och hur du kan använda den som stöd för att göra bra risk- och skyddsbedömningar kring barn och unga som far illa.
  • Hur bemöter man barn och föräldrar på ett sätt som främjar förtroendet och öppnar upp för ett bra samarbete kring barnets bästa?
  • Användbara verktyg för att öka barns delaktighet genom hela processen från utredning till insatser
  • Använd lösningsfokuserad samtalsmetodik för att redan under de inledande kontakterna med familjen skapa en förändring

Vad är Signs of Safety?

Under den senaste tiden har socialtjänstens arbete med barn och unga som far illa uppmärksammats i media på olika sätt. Det har pratats mycket om den höga arbetsbelastningen och svårigheterna att göra rättssäkra bedömningar på kort tid. Det skrivs om att det behövs tydliga rutiner och riktlinjer. Men utöver föreskrifter, rutiner och checklistor behöver de som arbetar inom socialtjänsten med utsatta barn skapa förutsättningar för ett bra samarbete med familjerna och deras nätverk.

Signs of Safety modellen tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk och skyddsbedömningar, och inte minst skapa varaktiga förändringar för de utsatta barnen är att vi socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem. Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt.

Under de senaste åren har Signs och Safety modellen börjat användas i allt fler kommuner som stöd i arbetet med utsatta barn och ungdomar. Modellen utgår från de fyra centrala frågorna vi hela tiden måste ställa oss i barnskyddsarbetet: Vad är vi oroliga för? Vad fungerar? Vad behöver hända? Hur oroliga är vi på en skala från 0 till 10? Genom att hela tiden hålla dess frågor aktuella sätts barnets situation, utsatthet och behov i centrum för vårt arbete.

Signs of safety utvecklades i Västra Australien, Perth, under mitten av 90-talet av Andrew Turnell och Steve Edwards. Steve hade då arbetat i 15 år med barnskyddsarbete och Andrew arbetade som terapeut med familjer och tonåringar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt. Idag används Signs of Safety modellen världen över ibland annat Australien, USA, Holland, Danmark och England. Det pågår forskning och effektstudier på flera håll. För dig som vill läsa mer: www.signsofsafety.net.

Målgrupp

Kursen vänder sig till socialsekreterare inom hela barn och familjeområdet, familjebehandlare, enhetschefer och metodstödjare.

Kursledare

Linn van Bruggen, en av fyra licensierade Signs of Safety utbildare och konsulter i Sverige. Linn har närmare 18-års erfarenhet av arbete på socialtjänsten inom barn och familjeområdet. Under de senaste åren har Linn i sitt arbete som enhetschef arbetat utifrån Signs of Safety modellen och funnit att denna är en bra metod för att skapa förutsättningar för ett bra samarbete med de utsatta barnen och deras familjer, och för att kunna göra bra risk och skyddsbedömningar med barnet i fokus.

Anmälan

Sker via e-post till: anmalan@landa.se och är bindande från och med 2018-02-14. Uppge vilken utbildning anmälan avser, ditt namn, din adress, organisation samt fakturaadress i anmälan.

Lokal meddelas senare.

Datum

13-14 mars 2018

Tid

9.00-16.00 båda dagarna.

Pris

4250 kr, exklusive moms. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe samt kursdokumentation.

Plats

Falun, lokal meddelas senare.

Detaljer

Börjar:
13 mars @ 09:00
Slutar:
14 mars @ 16:00
Pris:
4250Kr
Evenemang Kategori:

Plats

Falun, lokal meddelas senare
Falun, Sverige

Arrangör

Landa
Telefon:
0243 - 43 06 91
E-post:
anmalan@landa.se
Webbplats:
www.landa.se