Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

2-dagars Grundutbildning i Signs of Safety, 16-17 Oktober 2019

4500SEK

Ur kursens innehåll

• Lär dig grunderna i Signs of safety modellen och hur du kan använda den som stöd för att göra bra risk och skyddsbedömningar kring barn och unga som far illa
• Hur bemöter man barn och föräldrar på ett sätt som främjar förtroendet och öppnar upp för ett bra samarbete kring barnets bästa?
• Användbara verktyg för att öka barns delaktighet genom hela processen från utredning till insatser
• Använd en lösningsfokuserad samtalsmetodik för att redan under de inledande kontakterna med familjen skapa en förändring

Under den senaste tiden har socialtjänstens arbete med barn och unga som far illa uppmärksammats i media på olika sätt. Det har pratats mycket om den höga arbetsbelastningen och svårigheterna att göra rättssäkra bedömningar på kort tid. Det skrivs om att det behövs tydliga rutiner och riktliner. Men utöver föreskrifter, rutiner och checklistor behöver de som arbetar inom socialtjänsten med utsatta barn skapa förutsättningar för ett bra samarbete med familjerna och deras nätverk.

Signs of Safety modellen tar fasta på att en förutsättning för att kunna göra bra risk och skyddsbedömningar, och inte minst skapa varaktiga förändringar för de utsatta barnen är att vi socialarbetare har ett förhållningssätt som bjuder in till samarbete med barn, föräldrar och deras nätverk. Det är i första hand familjerna själva som behöver tänka igenom sin situation och vad som behöver bli annorlunda, och det är de som vet vilka lösningar som fungerar för dem. Signs of Safety är ett lösningsfokuserat, samarbetsstyrt och nätverksinriktat arbetssätt.

Under de senaste åren har Signs och Safety modellen börjat användas i allt fler kommuner som stöd i arbetet med utsatta barn och ungdomar. Modellen utgår från de fyra centrala frågorna vi hela tiden måste ställa oss i barnskyddsarbetet: Vad är vi orliga för? Vad fungerar? Vad behöver hända? Hur oroliga är vi på en skala från 0 till 10? Genom att hela tiden hålla dess frågor aktuella sätts barnets situation, utsatthet och behov i centrum för vårt arbete.

Signs of safety utvecklades i Västra Australien, Perth, under mitten av 90-talet av Andrew Turnell och Steve Edwards. Steve hade då arbetat i 15 år med barnskyddsarbete och Andrew arbetade som terapeut med familjer och tonåringar utifrån ett lösningsfokuserat arbetssätt. Idag används Signs of Safety modellen världen över ibland annat Australien, USA, Holland, Danmark och England. Det pågår forskning och effektstudier på flera håll. För dig som vill läsa mer: www.signsofsafety.net

Målgrupp

Kursen vänder sig till socialsekreterare inom hela barn och familjeområdet, familjebehandlare, enhetschefer och metodstödjare.

Kursledare

Katarina Elmehed, licensierad utbildare och handledare i Signs of Safety.

Anmälan

Sker via e-post till: anmalan@landa.se och är bindande. Uppge vilken utbildning anmälan avser, ditt namn, din adress, organisation samt fakturaadress i anmälan.
Anmälan är bindande, avbokning 30 dagar innan kursstart!

Landa förbehåller sig rätten att ställa in/ avboka utbildningen 30 dagar innan kursstart vid för få anmälningar.

Datum

16-17 Oktober 2019.

Tid

Dag 1: kl 9.30-16.30 och dag 2: kl 9.00-16.00.

Pris

4500kr, exklusive moms. I priset ingår för- och eftermiddagfika samt kursdokumentation.

Plats

Alviks strand konferens, Gustavlundsvägen 141, 167 51 Bromma.

Detaljer

Börjar:
16 oktober
Slutar:
17 oktober
Pris:
4500SEK

Arrangör

Landa
Telefon:
0243 - 43 06 91
E-post:
anmalan@landa.se
Webbplats:
www.landa.se

Plats

Alviks strand konferens
Gustavslundsvägen 141
Bromma,
+ Google Map