Nära. Personligt. Tryggt.

Landa är det lilla, nära alternativet med stora möjligheter.

Vi är ett privat företag som erbjuder kvalitativa stöd- och vårdinsatser till barn, unga och familjer. Vi jobbar på uppdrag av socialtjänsten och självklart i enlighet med mål och intentioner i socialtjänstlagen. Vi har givetvis erforderliga tillstånd från IVO för att bedriva vår verksamhet.

is phenq safe visit, testogen reviews sportzfuel

Riktlinjer till följd av coronaviruset

Läs mer

Våra erbjudanden

Familjehem

För att på bästa möjliga sätt möta olika individers och familjers behov genom att matcha dem med det familjehem som bäst kan tillgodose behoven.

Läs mer

Familjebehandling

Undersöker och skapar förutsättningar för att barnen ska kunna bo kvar hemma eller flytta hem efter en kortare tids placering även när oron är stor.

Läs mer

Utrednings- och behandlingshem

För att fler barn ska få möjlighet att växa upp under trygga förhållanden i sitt naturliga nätverk.

Läs merSigns of Safety

Är du och din organisation intresserad av att arbeta med Signs of Safety?

Landa har tre licensierade Signs of Safety-utbildare som erbjuder utbildning och handledning.

Läs mer

Kommande Evenemang
Våra medarbetare

"Att arbeta på Landa Familjevård är en stor glädje för mig som socialarbetare."

Läs mer